Forskjell på lån med og uten sikkerhet

Når man skal ta opp et lån skilles det mellom lån med sikkerhet, og lån uten sikkerhet. Et vanlig forbrukslån er et lån uten sikkerhet, og det betyr at man ikke trenger å stille for eksempel fast eiendom som garanti slik at banken er sikret tilbakebetaling av beløpet. Det er enkelt å søke om finansiering, og på abcnyheter kan man få tilsendt det beste tilbudet fra landets banker og velge det mest gunstige.

Det finnes mange grunner til å finansiere. Enten man ønsker å gjøre en større oppussing av huset eller investere i ny bolig, er det viktig å vite hvilke muligheter man har. Alle banker har satt sine minimumskrav som alle søkere må oppfylle, og her vil man finne krav til blant annet årsinntekt og alder. De fleste banker har også et krav om at man må ha bodd i Norge i minst 3 år.

Lån uten sikkerhet

Når man tar opp et usikret lån, er det ingen krav om hva man bruker pengene til. Siden lånet er usikret, betyr det en høyere risiko for banken. Det vil si at om man misligholder gjelden sin, har ikke banken noe garanti for å få tilbake pengene de har lånt ut. På grunn av denne risikoen vil et finansiering uten sikkerhet i de fleste tilfeller ha høyere renter enn et lån med sikkerhet.

Et lån uten sikkerhet kan passe veldig godt for personer som har god kontroll på sin personlige økonomi. Det lønner seg å sjekke flere forskjellige banker, da det ofte kan være stor forskjell på hvor høye rentene er. Man kan gjennom livet ofte oppleve at uforutsette ting skjer, og plutselig sitter man med regninger man i utgangspunktet ikke har råd til. Da kan et lån uten sikkerhet være til veldig god hjelp.

Finansiering med sikkerhet

Når man tar opp et lån med sikkerhet, betyr det at man kan garantere banken at de får tilbake pengene sine dersom man ikke skulle klare å betjene lånet sitt. Det vanligste er å ta pant i bolig, nettopp for de fleste boliger har en høy verdi. Dette gjør at man kan ta opp lån med en gunstigere rente, og man kan ofte få innvilget et høyere beløp enn om man skulle tatt opp et lån uten sikkerhet.

Å pantsette eiendommen sin gjør at man kan få et bedre tilbud, men det er viktig å vite nøyaktig hva det innebærer. Om man misligholder gjelden sin og har pant i bolig, betyr det at banken kan tvangsselge huset ditt for å drive inn gjelden. Det er en lang prosess som fører til et slikt utfall, men det er verdt å tenke på at nedbetalingen skal inn hver eneste måned i mange år framover.

Refinansiering med og uten sikkerhet

Med stadig flere banker som tilbyr finansiering uten sikkerhet, er det mange som finner seg selv i en situasjon hvor man har samlet opp lån fra flere aktører. Dette kan gjøre at man mister oversikten over alle lånene, og konsekvensen er ofte at regningene går til inkasso. Refinansiering betyr at man tar opp et lån som tilsvarer størrelsen på gjelden sin, slik at man sitter igjen med kun et lån å betale ned på.

Man kan søke om refinansiering både med og uten sikkerhet. Om man har aktive inkassosaker på seg, kan det være vanskelig å få et positivt svar på søknaden. Stiller man med sikkerhet i bolig, er sjansene ens mye større for å få innvilget finansiering. Det finnes også aktører som har siktet seg spesielt inn på personer som har vanskeligheter med å få lån, og blant dem er Bluestep. Denne banken vurderer låntakere som kan stille med pant i bolig.

Med sikkerhet i kjøretøy

Det er ikke så vanlig å pantsette kjøretøy, men det er en mulighet som mange benytter seg av. Dette gjelder i all hovedsak når man skal søke om billån. Om man ønsker å benytte bilen sin som pant, har panteloven strenge regler for hvordan dette skal foregå. Det er ikke mulig å ta pant i en gammel bil, noe som betyr at man må stille den nye bilen man skal kjøpe som garanti.

I motsetning til eiendom, vil en bil raskt synke i verdi. De fleste banker har derfor ingen interesse av å ta pant i kjøretøy ved vanlige forbrukslån. Det betyr at selv om man stiller med bilen som garanti ved et billån, vil man sjelden få bedre betingelser på lånet. Fast eiendom som hytte, bolig og tomtearealer er noe banken ser på som mye tryggere. En eiendom vil alltid ha en verdi, og prisene går ofte opp.

Et viktig valg

  • Mange lån har fleksibel nedbetaling
  • Anbudssider lar bankene kjempe om deg

Det finnes fordeler og ulemper uansett om man velger et lån med eller uten sikkerhet. Det første man burde gjøre før man begynner søknadsprosessen, er å gjøre en vurdering av sin egen privatøkonomi for å se om man er i stand til å betjene et lån. På den måten kan man gjøre en nøye vurdering av om man burde søke om et lån uten sikkerhet, eller om det mest gunstige er å stille garanti i form av bolig og eiendom.